Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

/Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2020-11-27T14:40:28+00:00

Χρονική Διάρκεια

450 ωρών

3 μήνες με ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΝ LINE , MIA  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  και μία εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τρόπος Υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σχετικά με τα συγκεκριμένα αυτά θέματα, τόσο θεωρητικά, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν το περιεχόμενο και τα στάδια της επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων, την επαγγελματική ανάπτυξη, την αυτογνωσία, τους παράγοντες και τα εμπόδια στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, τη προετοιμασία για την είσοδο στην αγορά εργασίας, τη χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων κ.λπ.

Επιπρόσθετα, αναλύονται θέματα που αφορούν τη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό παιδιών και εφήβων, τη καθοδήγηση των μαθητών στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και στη σχολική επαγγελματική τους πορεία, στην επίλυση προβλημάτων και δυσκολιών, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

Σε ποιους απευθύνεται

 1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 2. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, καθηγητές ξένων γλωσσών, διακοσμητές, διατροφολόγους, εκπαιδευτικούς εικαστικών μαθημάτων, λογιστές, μουσικούς, δικηγόρους, γεωπόνους.
 3. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 4. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στα e-ΚΔΒΜ.

Γιατί να το παρακολουθήσω

 1. Το πρόγραμμα μοριοδοτεί με τον αντίστοιχο αριθμό μορίων οπουδήποτε προσμετρώνται τέτοιου τύπου επιμορφώσεις.

Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:

 1. Να έχουν αποκτήσει γνώση του ρόλου και της χρησιμότητας της Ανοικτής και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης.
 2. Να έχουν κατανοήσει τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 3. Να έχουν αποσαφηνίσει τη σημασία της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευομένου και εκπαιδευτή ως βασικού παράγοντα που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης από απόσταση.
 4. Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους και εργαλεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 5. Να έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 6. Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Θεματικές Ενότητες

1η-Εννοιολογική αποσαφήνιση της Ανοικτής και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

2η-Δημιουργικές εφαρμογές των ΝΤ στην εκπαίδευση

3η-Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απάντηση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές

4η-Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ευπαθείς ομάδες

5η-Διαχείριση Προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

6η-Διδακτικό υλικό και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

7η-Επικοινωνία και αλληλεπίδραση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

8η-Η μάθηση και η διδασκαλία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

9η-Εργαλεία και μέσα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

10η-Συστήματα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

11η-Αξιολόγηση και Δια βίου μάθηση

12η- Παράγοντες αποτελεσματικότητας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Call Now Button