Διασφάλιση Ποιότητας Στην Εκπαίδευση

/Διασφάλιση Ποιότητας Στην Εκπαίδευση
Διασφάλιση Ποιότητας Στην Εκπαίδευση 2020-11-27T14:33:10+00:00

Χρονική Διάρκεια

400 ώρες και 800 ώρες

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Αξιολόγησης και της Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση, μέσα από έγκυρες και σύγχρονες επιστημονικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου και η καλλιέργεια μιας «κουλτούρας αξιολόγησης» αλλά και επιδίωξης της διασφάλισης της μέγιστης δυνατής ποιότητας στην εκπαίδευση μεταξύ ενηλίκων πτυχιούχων, οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν, εργάζονται ήδη ή ενδιαφέρονται για το χώρο της εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

-σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση

-σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την ανάληψη θέσης Στελέχους (υπευθύνου εκπαίδευσης αλλά και επικεφαλής υπευθύνων εκπαίδευσης) στα ΚΔΒΜ, εφόσον προαπαιτείται και χορηγεί μοριοδότηση.

-σε εκπαιδευτές ή υποψήφιους εκπαιδευτές σε δομές Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

-σε παιδαγωγούς, συμβούλους σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

-σε φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε δομές εκπαίδευσης.

-σε εργαζόμενους σε πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο εξ αποστάσεως κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Εκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος.

Γιατί να το παρακολουθήσω

  • Το σεμινάριο μοριοδοτείται σύμφωνα  με τα  «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης(Κ.Δ.Β.Μ.)» στα πλαίσια Προγραμματικών Συμβάσεων.
  • Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:

  1. Να έχουν αποκτήσει γνώση της έννοιας της ποιότητας στην εκπαίδευση και των μεθόδων εξασφάλισής της.
  2. Να οργανώνουν και να αξιολογούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  3. Να είναι σε θέση να επιλέγουν να διαχειρίζονται και να αξιολογούν το ανθρώπινο δυναμικό σε μονάδες εκπαίδευσης.
  4. Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και την αποδοτικότητα της εφαρμογής της αξιολόγησης σε μια εκπαιδευτική μονάδα.
  5. Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.

Θεματικές Ενότητες

Call Now Button