Ρώσικα 2016-12-19T09:37:36+00:00
ΠΤΥΧΙΑ

Βασικό Επίπεδο

Αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής διαθέτει αρκετές γνώσεις ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες απλών και συνηθισμένων διαλόγων σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Για την απόκτηση του διπλώματος αυτού απαιτείται η γνώση περίπου 1200-1300 λέξεων.

Οι εξετάσεις (προφορικές και γραπτές) σε όλα τα επίπεδα (A1A2B1B2C1C2) πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ρωσικού κρατικού συστήματος των εξετάσεων των αλλοδαπών υποψηφίων στην ρωσική γλώσσα.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους καθηγητές του Κρατικού Πανεπιστήμιο της Μόσχας.

Πρώτο Επίπεδο

Αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής διαθέτει καλές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είναι σε θέση να εκφράζεται γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοεί απλά κείμενα. Η φοίτηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσίας προϋποθέτει την απόκτηση του διπλώματος αυτού. Για την απόκτησή του απαιτείται η γνώση περίπου 2300-2500 λέξεων.

Δεύτερο επίπεδο

Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου έχει πολύ καλές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας. Μπορεί να κατανοεί πολύπλοκα κείμενα και να εκφράζεται γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Για την απόκτησή του απαιτείται η γνώση περίπου 5000-6000 λέξεων.

Τρίτο επίπεδο

Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου έχει άριστες γνώσεις της ρωσικής γλώσσας. Μπορεί να κατανοεί δύσκολα πρωτότυπα (επί το πλείστον λογοτεχνικά) κείμενα, να εκφράζεται γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια, να εκπονεί επιστημονική έρευνα και να διδάσκει Ρωσικά στα αρχικά επίπεδα. Για την απόκτησή του απαιτείται η γνώση περίπου 10000 λέξεων.

Τέταρτο Επίπεδο

Παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να χειρίζεται ελεύθερα τη γλώσσα σε επίπεδο που προσεγγίζει τη μητρική του.

Call Now Button