Κινεζικά

Κινεζικά 2016-12-19T09:39:50+00:00

Πτυχια

HSK

HSK 1

Στο πρώτο επίπεδο, οι σπουδαστές κάνουν τη βασική εισαγωγή τους στην κινεζική γλώσσα και κουλτούρα, μαθαίνοντας τις βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές. Επιπλέον, μαθαίνουν βασικές έννοιες όπως το σύστημα γραφής pinyin, τους τόνους, κάποιους βασικούς χαρακτήρες καθώς και τις γραμμές με τις οποίες σχεδιάζονται/γράφονται όλοι οι κινέζικοι χαρακτήρες. Σε προφορικό επίπεδο, μαθαίνουν πώς να συμμετέχουν σε απλές, καθημερινές συζητήσεις.

HSK 2

Στο δεύτερο επίπεδο, οι σπουδαστές χειρίζονται με άνεση τα βασικά Κινέζικα και επικοινωνούν σε επίπεδο βασικών και καθημερινών αναγκών όπου απαιτούνται απλές και ευθείς συναλλαγές και ανταλλαγές πληροφοριών σε κοινά και καθημερινά ζητήματα.

HSK 3

Τελειώνοντας το τρίτο επίπεδο, οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνούν στα Κινέζικα σε βασικό επίπεδο στην καθημερινότητα, αλλά και στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν άνετα σε περίπτωση που ταξιδέψουν στην Κίνα.

HSK 4

Στο επίπεδο αυτό, οι σπουδαστές έχουν την ικανότητα να κατανοούν ένα πλήθος θεματικών ενοτήτων στα Κινέζικα και να επικοινωνούν με άνεση με συνομιλητές που κατάγονται από την Κίνα.

HSK 5

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το επίπεδο αυτό μπορούν με άνεση να διαβάζουν κινέζικα περιοδικά και εφημερίδες, να βλέπουν κινέζικες ταινίες και άλλα έργα, και να πραγματοποιούν εκτενείς ομιλίες στα Κινέζικα.

HSK 6

Οι σπουδαστές που κατακτούν το πτυχίο αυτό μπορούν με άνεση να κατανοήσουν γραπτές και προφορικές πληροφορίες στα Κινέζικα και να εκφράζονται με άνεση τόσο προφορικά, όσο και γραπτά.

Call Now Button