Αγγλικά 2016-12-21T10:59:02+00:00
Πτυχία Πανεπιστημίου Cambridge Key Test in English – KETΗ εξέταση KET (Key English Test) αποτελεί το πρώτο επίπεδο των εξετάσεων Cambridge που είναι ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages). Είναι εξέταση βασικού επιπέδου που εντάσσεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και συγκεκριμένα αντιστοιχεί στο Επίπεδο Α2. Η εξέταση KET διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό βασικό επίπεδο.Preliminary English Test – PET

Το Cambridge English: Preliminary, γνωστόκαιως Preliminary English Test (PET), είναιέναπιστοποιητικόμεσαίουεπιπέδου. Δείχνει ότι είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τις γλωσσικές σας δεξιότητες στα αγγλικά, τόσο στην εργασία και στις σπουδές όσο και στα ταξίδια σας.Περίπου 2.800 κέντρα σε όλο τον κόσμο προσφέρουν τις εξετάσεις Cambridge English.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά για να βελτιώσουν τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές τους προοπτικές λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις Cambridge English: Preliminary.

First Certificate in EnglishFCE

Η εξέταση αγγλικών First Certificate in English (FCE) του Cambridge αποτελεί το τρίτο επίπεδο των εξετάσεων Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Είναι μια εξέταση ανώτερου μέσου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται ένα εύρος γραπτών και προφορικών επικοινωνιακών περιστάσεων.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πτυχίο από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και εργοδότες σε πολλές χώρες.

Certificate in Advanced EnglishCAE

Η εξέταση αγγλικών Certificate in Advanced English (CAE) του Cambridge αποτελεί το τέταρτο επίπεδο των εξετάσεων του Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Παρόλο που το επίπεδο δεν είναι τόσο απαιτητικό όσο στο Certificate of Proficiency in English (CPE), η εξέταση CAE διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί στα αγγλικά και τη δυνατότητα να χειριστεί καθημερινές καταστάσεις.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πτυχίο από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο χαίρει αναγνώρισης από πανεπιστήμια και εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Το πτυχίο Certificate in Advanced English(CAE) του Cambridge μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Certificate of Proficiency in English – CPE

ΗεξέτασηαγγλικώνCertificate of Proficiency in English – CPEτου Cambridge αποτελείτοπιοπροχωρημένοεπίπεδοτωνεξετάσεωντου Cambridge γιαάτομαπουμαθαίνουναγγλικάωςδεύτερηγλώσσα (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πτυχίο από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο χαίρει αναγνώρισης από πανεπιστήμια και εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Το πτυχίο Certificate of Proficiency in English του Cambridge μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Πτυχία Michigan

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί τον επίσημο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Michigan για την Αγγλική Γλώσσα στη χώρα μας. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Michigan είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι αποδεκτά στον εργασιακό τομέα.

Certificate of Competency in English – ECCE

Το πτυχίο αγγλικών Competency είναι επίσημο πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο “Β2”. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α., ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την αγγλική γλώσσα, όπως οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency. Οι εξετάσεις ECCE διεξάγονται στην Ελλάδα δυο φορές το χρόνο, το Μάιο και το Δεκέμβριο.

Certificate of Proficiency in English – ECPE

Το πτυχίο αγγλικών Proficiency είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο. Για το πτυχίο αυτό διενεργούνται εξετάσεις στην Ελλάδα δυο φορές το χρόνο, το Μάιο και το Νοέμβριο.  Το πτυχίο Proficiency, όπως και το πτυχίο Competency (Β2) του Πανεπιστημίου Michigan, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Επίσης, ως καταξιωμένο πτυχίο διεθνούς κύρους, αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα.

Call Now Button