Ιταλικά

Ιταλικά 2016-12-19T10:45:31+00:00

ΠΤΥΧΙΑ

Πιστοποίηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας

Οι πιστοποιήσεις ιταλικής γλώσσας είναι τίτλοι που βεβαιώνουν το βαθμό επικοινωνιακής επάρκειας στα ιταλικά ως ξένης γλώσσας.
Απευθύνεται σε όλους τους ξένους πολίτες, τους Ιταλούς που διαμένουν στο εξωτερικό (απόγονοι Ιταλών μεταναστών) και τους ξένους μετανάστες στην Ιταλία.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών.

 

Επίπεδο Πανεπιστήμιο για ξένους της Perugia Πανεπιστήμιο για ξένους της Siena Πανεπιστήμιο Roma Tre Dante Alighieri Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Contatto CELI Impatto CILS A1 —- PLIDA A1 A1
Sopravvivenza CELI 1 CILS A2 base.IT PLIDA A2 A2
Soglia CELI 2 CILS Uno ele.IT PLIDA B1 B1
Progresso CELI 3 CILS Due CILS-EC int.IT PLIDA B2 B2
Efficacia CELI 4 CILS Tre —- PLIDA C1 C1
Padronanza CELI 5 CELI 5 DOC CILS Quattro CILS-DIT IT PLIDA C2 C2
Call Now Button