Ισπανικά

Ισπανικά 2016-12-19T10:48:36+00:00
ΠΤΥΧΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

Τα διπλώματα αυτά που αποδεικνύουν την γνώση της ισπανικής γλώσσας. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες.

Diploma A1 και Diploma Α2

Τα Diploma A1 και Diploma Α2 πιστοποιούν ότι ο σπουδαστής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Diploma Β1 Escolar

Υπάρχει ένα πρόσθετο μοντέλο εξέτασης που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και έφηβους, είναι σύμφωνα με το πρότυπο μοντέλο εξέτασης επιπέδου Β1, αλλά τα θέματα που πραγματεύεται και οι ασκήσεις του είναι πιο κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 11 και 17 ετών.
Διεξάγεται μόνο το Μάιο και μόνο σε συγκεκριμένες πόλεις.

Diploma Β1

Με το Diploma Β1 πιστοποιείται η στοιχειώδης γνώση της ισπανικής

Diploma Β2

Με το Diploma Β2 πιστοποιείται το μέτριο επίπεδο γνώσης της γλώσσας, καθώς, ο κάτοχος του μπορεί να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

Diploma C1

Σε αυτό το επίπεδο μπορεί κάποιος να κατανοήσει μια ευρεία γκάμα κειμένων μεγάλης έκτασης (και σχετικής δυσκολίας / παραλείπεται). Επιπλέον, μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια. Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της γλώσσας.

Diploma C2

Με αυτό το δίπλωμα πιστοποιείται η άριστη γνώση της γλώσσας. Ο κάτοχος του μπορεί να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις που απαιτούν μια προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας και γνώση του πολιτισμού της.

Call Now Button