Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

/Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 2022-01-24T15:01:53+00:00

ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ σεμινάριο μας μέσω ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

H ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΚΔΒΜ2 , σε συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ σας ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων στη «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων». Η διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών, ανέρχεται σε 160 ώρες ενώ οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. ενώ με τη προσκόμιση της βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος κατοχυρώνουν 1,5 μόρια. ”

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες που κατανέμονται ως εξής:
– 134 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης( μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού μέσα από την πλατφόρμα)

– 16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης

– 10 ώρες εκπαίδευσης (διενέργεια διαδραστικού εργαστηρίου με σκοπό την παρουσίαση των μικροδιδασκαλιών των εκπαιδευόμενων).

Θεματικές ΕΝΟΤΗΤΕΣ
– Αλληλογνωριμία, Στόχοι προγράμματος, Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο

– Ομάδα Εκπαιδευόμενων – Ομάδες Στόχοι

– Δυναμική της Ομάδας

– Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

– Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική

– Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό-Οικονομικό –Πολιτισμικό πλαίσιο

– Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία

– Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα

– Εκπαιδευτικό υλικό – εποπτικά μέσα – Χώρος

– Αυτο-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη

– Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

– Παρουσίαση 20′ Μικροδιδασκαλιών – Ανατροφοδότηση

Call Now Button