Σεμινάριο DATA PROTECTION OFFICERS (DPO)

/Σεμινάριο DATA PROTECTION OFFICERS (DPO)
Σεμινάριο DATA PROTECTION OFFICERS (DPO) 2022-04-13T09:23:18+00:00

Το σεμινάριο Data Protection Management υλοποιείται από τη Smart Studies αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από έμπειρους εισηγητές.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες του νέου πλαισίου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορά εταιρείες και οργανισμούς. Αναλύεται ο ρόλος του υπεύθυνου (νομικού ή φυσικού προσώπου)  που έχει αναλάβει τη διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR). Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του σεμιναρίου ο συμμετέχοντας αποκτά θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και την εφαρμογή του συστήματος.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στη θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO, στελέχη δημοσίου τομέα (ΟΤΑ,ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ κτλ), νομικές εταιρείες, νομικούς σύμβουλους κτλ. Τα άτομα αυτά ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με ασφάλεια πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα, να διαχειριστούν βάσεις δεδομένων προσωπικών στοιχείων και να διασφαλίζουν την τήρηση των διαδικασιών στις απαιτήσεις του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR)

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται στο συμμετέχοντα  βεβαίωση παρακολούθησης  ενώ του δίνεται  η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO) με διαπίστευση από τον ΕΣΥΔ.

Call Now Button