Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π

/Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π
Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π 2022-12-06T21:59:32+00:00

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός Smart Studies αναλαμβάνει την προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π που έχει προγραμματιστεί να γίνει  το Μάρτιο 2023.

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας που διαθέτει η Smart Studies σε σύγχρονη – ζωντανή παρακολούθηση και ασύγχρονη – βίντεο για την περίπτωση που κάποιος απουσιάσει από τη σύγχρονη διδασκαλία ή επιθυμεί να κάνει επανάληψη αυτών που έχει διδαχθεί.

Οι εισηγητές είναι επαγγελματίες με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και εξειδίκευση  στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Η μεθοδολογία και η στρατηγική σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Smart Studies καλύπτουν την πλήρη εξεταζόμενη θεματολογία του γραπτού διαγωνισμού που έχει ορίσει ο ΑΣΕΠ.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας αναλύεται ως εξης:

 α) Εξέταση Γνώσεων γενικού περιεχομένου
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις παρακάτω ενότητες:

 1. Το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα – Ιεραρχία κανόνων δικαίου
 2. Θεμελιώδη Δικαιώματα
 3. Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης
 4. Πολιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 5. Δημόσια Πολιτική
 6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
 7. Ψηφιακή Διακυβέρνηση(ν.4727/2020 όπως ισχύει)
 8. Μακροοικονομικά μεγέθη και οι Εθνικοί Λογαριασμοί
 9. Δημοσιονομική Πολιτική
 10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

β) Εξέταση Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις παρακάτω ενότητες:

 1. Δεξιότητες Γλωσσικού Συλλογισμού
 2. Δεξιότητες Αριθμητικού Συλλογισμού
 3. Δεξιότητες Ανάλυσης
 4. Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
 5. Δεξιότητες Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων στο χώρο εργασίας
 6. Αποτελεσματικότητα εργασίας
 7. Ποιότητα εργασίας

Τα τμήματα προετοιμασίας ξεκινούν άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες και  την κατοχύρωση της θέσης στα τμήματα μας επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105319669 ή συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Call Now Button