Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων

/Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων
Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων 2021-12-09T06:54:33+00:00

Η Smart Studies ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου σεμιναρίων για Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Smart Studies.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή στα δια ζώσης προγράμματα και αφουγκραζόμενοι  τις ανάγκες της εποχής τα σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων προσφέρονται σε αποκλειστικά  εξ αποστάσεως  εκπαίδευση σε σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

Τα σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων απευθύνονται σε πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Στόχος των σεμιναρίων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων είναι η κατανόηση και ανάλυση από τους συμμετέχοντες  του θεσμικού πλαισίου των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. Στα μαθήματα του σεμιναρίου  αναλύεται η μεθοδολογία και η διαδικασία που ακολουθεί ο Ενεργειακός Επιθεωρητής ώστε με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να είναι θέση να εκδώσει οποιοδήποτε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης  του ζητηθεί.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και αναλύεται ως εξής:

  1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΛΑΙΣΙΟ
  2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
  3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
  4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
  5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
  6. CASE STUDY – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
  7. CASE STUDY – ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Με το πέρας παρακολούθησης του σεμιναρίου εκδίδεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης .

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο  το άρθρο 57 του Ν.4409/2016, από τις 28/7/2016 καταργείται η υποχρεωτική εκπαίδευση και η εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων.

Call Now Button