ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

/ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021-04-22T20:10:45+00:00

Ο τουρισμός σήμερα παρουσιάζει τους πιο υψηλούς δείκτες ανάπτυξης από κάθε άλλο κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι ένας χώρος με μεγάλο αριθμό θέσεων και καλές επαγγελματικές προοπτικές. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους, αν όχι το σημαντικότερο, της Ελληνικής οικονομίας, και επιπλέον είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μας και ένας από τους πιο σημαντικούς σε παγκόσμιο επίπεδο

Call Now Button