Μαθήματα Ελληνικών

/Μαθήματα Ελληνικών
Μαθήματα Ελληνικών 2021-06-24T08:57:56+00:00

Η Smart Studies έχοντας εμπειρία 22 χρόνων στο χώρο της εκπαίδευσης προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα στην εκμάθηση  Ελληνικών που απευθύνονται σε άτομα που δεν γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα και διαβιούν είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.

Πρόκειται για μαθήματα  που πραγματοποιούνται  με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αφορούν όλες τις ηλικίες τόσο ενήλικες όσο εφήβους και παιδιά.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και προσφέρονται σε ομαδικό μάθημα αλλά και σε ατομικό για όποιον το επιθυμεί.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ειδικά διαμορφωμένο προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να εξοικειωθεί με τις βασικές γλωσσικές ικανότητες και να αναπτύξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.

Η σύγχρονες μέθοδοι κατάρτισης και διδασκαλίας βοηθάνε τον εκπαιδευόμενο να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας.

Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών  ανά επίπεδο προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους για τη δυνατότητα που τους δίνεται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ελληνομάθειας αφού ολοκληρώσουν την παρακολούθηση κάθε επιπέδου.

Υπάρχουν σε 6 επίπεδα γλωσσικής επάρκειας στα οποία  καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να εξεταστούν εφόσον οι ίδιοι  το επιθυμούν . Τα επίπεδα όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας είναι τα Α1 – Στοιχειώδης Γνώση,  Α2 – Βασική Γνώση, Β1-Μέτρια Γνώση, Β2-Καλή Γνώση, Γ1-Πολύ Καλή Γνώση, Γ2 – Άριστη Γνώση.

Η ομοιογένεια των τμημάτων ανά επίπεδο και το ευέλικτο πρόγραμμα διδασκαλίας και παρακολούθησης καθιστούν  την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος προσιτή για εκείνους που ενδιαφέρονται να μάθουν την Ελληνική Γλώσσα και να εντρυφήσουν στον Ελληνικό πολιτισμό.

Οι έμπειροι καθηγητές, το σωστά δομημένο και οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου καθιστούν τη Smart Studies αρωγό στην προσπάθεια κάθε ατόμου που στόχος του είναι η εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας.

Call Now Button