TOEFL 2017-01-26T08:45:57+00:00

TOEFL

TOEFL® – Test of English as a Foreign Language

Το Test of English as a Foreign Language (TOEFL®) είναι το πιο γνωστό και παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Αγγλικής. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει στην Ελλάδα όλα τα τεστ της οικογένειας TOEFL® δίνοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα πολλαπλές επιλογές και δυνατότητες.

TOEFL iBT® (internet-based test)

Το TOEFL iBT® (internet-based test) είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για το TOEFL iBT® στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

TOEFL® Junior

Το TOEFL® Junior™ είναι τεστ περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Παρέχει σε σχολεία, καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην αγγλική γλώσσα.

TOEFL® ITP (Institutional Testing Program)

Το TOEFL® ITP (Institutional Testing Program for English Proficiency) είναι τεστ περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Χρησιμοποιείται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών, πανεπιστήμια, οργανισμούς εκπαίδευσης και άλλους φορείς που επιδιώκουν ποιοτική αξιολόγηση της Αγγλικής για εσωτερική χρήση.

H Smart Studies με εξειδίκευση στα ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων βρίσκεται πάντα δίπλα στις ανάγκες του ενήλικα σπουδαστή εξοικονομώντας του χρόνο και χρήμα!
Τα προγράμματα μας που αφορούν το πτυχίο TOEFL είναι διαμορφωμένα ειδικά για τον ενήλικα μαθητή εξασφαλίζοντας του την επιτυχία! Τα ολιγομελή τμήματα, ο τρόπος κατανομής της ύλης, οι εξειδικευμένοι καθηγητές, ο σύντομος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, οι extra ώρες πρακτικής εξάσκησης μας επιτρέπουν να έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TOEFL μπορείτε να βρείτε παρακάτω ή να έρθετε σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο μας στα τηλέφωνα 2105319669, 2105324448

TOEFL iBT® (internet-based test)

Τι είναι το TOEFL iBT®;

Η εξέταση TOEFL iBT® αξιολογεί την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε και να καταλαβαίνετε την Αγγλική σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Επίσης, αξιολογεί σε ποιο βαθμό συνδυάζετε τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το TOEFL iBT®;

Το TOEFL iBT® μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:

 • Σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής (ως κατατακτήρια ή τελική εξέταση)
 • Υποψήφιους πιστοποιήσεων και υποτροφιών
 • Μαθητές Αγγλικής οι οποίοι επιθυμούν να ελέγξουν τη μαθησιακή τους πρόοδο
 • Σπουδαστές και εργαζόμενους οι οποίοι αιτούνται βίζα
Πού γίνεται αποδεκτό το TOEFL iBT®;
Περισσότερα από 8500 Πανεπιστήμια, Κολέγια, Ινστιτούτα και εκπαιδευτικοί Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το TOEFL iBT® για την ένταξη φοιτητών σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα.

Δομή και περιεχόμενο του TOEFL iBT®

Ενότητα

Διάρκεια

Περιγραφή

# ερωτήσεων/μερών/θεμάτων

Βαθμολογική κλίμακα

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading)

60-100 λεπτά

3-5 παράγραφοι από ακαδημαϊκά κείμενα περίπου 700 λέξεων και 12-14 ερωτήσεις ανά παράγραφο

36-70 ερωτήσεις

0-30

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

60-90 λεπτά

4-6 διαλέξεις, ορισμένες με σχετική συζήτηση, διάρκειας 3-5 λεπτών και με 6 ερωτήσεις έκαστη.

2-3 διάλογοι, διάρκειας 3 λεπτών και με 5 ερωτήσεις έκαστος.

34-51 ερωτήσεις

0-30

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

20 λεπτά

2 μέρη στα οποία ο υποψήφιος εκφέρει γνώμη επί οικείου θέματος

4 μέρη τα οποία βασίζονται σε γραπτό και προφορικό υλικό

6 μέρη

0-4 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30

Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing)

50 λεπτά

1 θέμα το οποίο βασίζεται σε γραπτό και προφορικό υλικό.

1 θέμα στο οποίο ο υποψήφιος υποστηρίζει τη γνώμη του.

2 θέματα

0-5 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30

Πρακτικές πληροφορίες για το TOEFL iBT®

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS. Εάν επιθυμείτε να εξεταστείτε στα εξεταστικά κέντρα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, πρέπει να εγγραφείτε έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλίσετε θέση.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψήφιους online, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS, εντός περίπου 10 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Αποστέλλονται κατευθείαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της επιλογής σας, εκτός εάν έχει προηγηθεί αίτησή σας για ακύρωση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα της εξέτασης TOEFL iBT® ισχύουν για δύο έτη. Μετά την παρέλευσή τους, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν έχει πρόσβαση, δεν ανακοινώνει και δεν διατηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνουν σχετικά αιτήματα στο ETS.

Πώς μπορώ να ακυρώσω την έκδοση αποτελεσμάτων;

Στο τέλος της εξέτασης μπορείτε να επιλέξετε να ακυρωθεί το αποτέλεσμά σας. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι:

Η ακύρωση ισχύει για όλες τις ενότητες της εξέτασης. (Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μόνο μία ενότητα.)

Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.

Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη διαδικασία ακύρωσης.

Πώς μπορώ να ζητήσω αναβαθμολόγηση;

Εντός τριών μηνών από την ημέρα των εξετάσεων, μπορείτε να ζητήσετε αναβαθμολόγηση στην έκθεση και στα προφορικά. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι:

Αναβαθμολόγηση μπορεί να γίνει μόνο μια φορά ανά εξεταστική περίοδο.

Τα αποτελέσματα της αναβαθμολόγησης είναι διαθέσιμα online, μέσω τουεπίσημου ιστότοπου του ETS, περίπου τρεις εβδομάδες μετά την υποβολή του αιτήματος.

Πού γίνεται αποδεκτό το TOEFL iBT®;

Περισσότερα από 8500 Πανεπιστήμια, Κολέγια, Ινστιτούτα και εκπαιδευτικοί Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το TOEFL iBT® για την ένταξη φοιτητών σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα.

Αποτελέσματα και Δελτία Επίδοσης TOEFL®

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του TOEFL iΒΤ® είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικώς (online) μέσω του επίσημου ισότοπου του ETS®, περίπου 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Η πιστοποίηση TOEFL iΒΤ® ισχύει για δύο χρόνια. Μετά την πάροδο δύο ετών, ο υποψήφιος ίσως πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν έχει πρόσβαση ούτε δημοσιοποιεί ούτε τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνουν οποιαδήποτε σχετικά ερωτήματα στο ETS®.

Τα αποτελέσματα του TOEFL® Junior™ είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων TOEFL® junior™ περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 . Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) του κάθε υποψηφίου αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την επομένη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα του TOEFL® ITP ισχύουν για δύο χρόνια. Επειδή το γλωσσικό επίπεδο μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά σε σχετικά μικρή χρονική περίοδο, αποτελέσματα παλαιότερα των δύο ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επαληθευτούν. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις TOEFL® ITP  περισσότερο από δύο χρόνια πριν και πρέπει να υποβάλουν αποτελέσματα σε οργανισμό, πρέπει να συμμετάσχουν εκ νέου στην εξέταση ώστε να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση του οργανισμού που διεξάγει την εξέταση. Δεν υποκαθιστούν αποτελέσματα εξετάσεων TOEFL®  και δεν αποστέλλονται σε άλλους οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα  του TOEFL® ITP παρέχονται μέσω του Γραφείο ETS του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Διαδικασία βαθμολόγησης του TOEFL iΒΤ®

Τα αποτελέσματα καθορίζονται από την επίδοση των υποψηφίων στα ερωτήματα της εξέτασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν τουλάχιστον σε μία ερώτηση από την κάθε μία από τις ενότητες Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening), να γράψουν τουλάχιστον μία έκθεση (Writing) και να ολοκληρώσουν τουλάχιστον ένα θέμα στην ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking), ώστε να λάβουν αποτέλεσμα. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμολογία ανά ενότητα και συνολική βαθμολογία.

Ενότητες εξέτασης

Βαθμολογία με κλίμακα

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

0-30

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

0-30

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

0-30

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

0-30

Συνολική βαθμολογία

0-120

Δεν υπάρχει επιτυχής (pass) ή ανεπιτυχής (fail) βαθμολογία στις εξετάσεις. Το κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ή οι εκπρόσωποί τους θέτουν τις δικές τους απαιτήσεις σχετικά με βαθμολογία.

Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEFL® Junior™

Η βαθμολογία στο TOEFL® Junior™ καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία – κλίμακα που κυμαίνεται από 200 έως 300.

Η συνολική βαθμολογία κάθε μαθητή είναι το άθροισμα των βαθμολογιών των τριών ενοτήτων και κυμαίνεται από 600 έως 900.

Ενότητες εξέτασης

Βαθμολογία με κλίμακα

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

200-300

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

200-300

Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία

200-300

Συνολική Βαθμολογία

600-900

Η αντιστοίχηση των βαθμολογιών από το Educational Testing Service (ETS) με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) έχει ως εξής:

Ενότητες εξέτασης

Επίπεδο CEFR A2

Επίπεδο CEFR B1

Επίπεδο CEFR B2

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

210–245

250–275

280–300

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

210–245

250–275

280–300

Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία

210–245

250–275

280–300

 Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEFL® ITP

Μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων από τον οργανισμό,  τα τεστ βαθμολογούνται τοπικά και η βαθμολογία παρουσιάζεται ανά ενότητα και συνολικά. Η κατάτμηση της βαθμολογίας προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών τους που χρειάζονται βελτίωση και να διαμορφώσουν το μάθημά τους ανάλογα. Η βαθμολογία διατίθεται γρήγορα, συνήθως 7 ημέρες μετά των παραλαβή των τεστ.

Τα δελτία επίδοσης (score report) περιλαμβάνουν ατομικές πληροφορίες τις οποίες ο οργανισμός μπορεί να διανείμει στους μαθητές και πληροφορίες για τον οργανισμό και κατάσταση βαθμολογίας μόνο για εσωτερική χρήση.

Αναβαθμολόγηση

Όλα τα αιτήματα αναβαθμολόγησης σχετικά με τις εξετάσεις TOEFL iΒΤ® εξετάζονται απευθείας από το ETS®. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του ETS®.

Λόγω των σκοπών των εξετάσεων TOEFL® Junior™ και TOEFL® ITP, τα αποτελέσματά τους δεν αναβαθμολογούνται. Και οι δύο εξετάσεις είναι περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Το TOEFL® Junior™ παρέχει σε σχολεία, καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην αγγλική γλώσσα και το TOEFL® ITP χρησιμοποιείται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών, πανεπιστήμια, οργανισμούς εκπαίδευσης και άλλους φορείς που επιδιώκουν ποιοτική αξιολόγηση της Αγγλικής για εσωτερική χρήση.

Δελτία επίδοσης (Score Reports)

Τα επίσημα εκτυπωμένα δελτία επίδοσης του TOEFL iΒΤ® αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα Πανεπιστήμια ή Κολλέγια που έχουν επιλέξει  οι υποψήφιοι, περίπου 13 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της, εκτός έχει ζητηθεί ακύρωση της έκδοσης αποτελεσμάτων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Η ταχυδρομική παράδοση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί 7-10 ημέρες μετά από εκείνη την ημερομηνία και περισσότερο χρόνο για παραλήπτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα ατομικά δελτία επίδοσης του TOEFL® Junior™ για κάθε υποψήφιο αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα δελτία επίδοσης μεμονωμένων υποψηφίων αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στο δελτίο εγγραφής τους.

Όλοι οι υποψήφιοι του TOEFL® Junior™, ανεξαρτήτως βαθμολογίας που έχουν λάβει, λαμβάνουν λεπτομερές δελτίο επίδοσης. Τα δελτία επίδοσης επίσης περιλαμβάνουν περιγραφή των γλωσσικών τους με αντιστοίχησή τους στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

TOEFL® JuniorTest

Το TOEFL® Junior είναι τεστ περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Παρέχει σε σχολεία, καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην Αγγλική.

Τι είναι το TOEFL® Junior™;

Το TOEFL® Junior™ Test παρέχει γενική αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής, η οποία ωστόσο δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη διδακτέα ύλη. Διεξάγεται γραπτώς (paper-based test), απευθύνεται σε μαθητές 11-14 χρονών και αξιολογεί τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου από CD (Listening)
 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading)
 • Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία (Language Form and Meaning)
Γιατί να επιλέξω το TOEFL® Junior™;

Το TOEFL® Junior™ Test προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

 • Παρέχει σε γονείς, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σχολεία αντικειμενική πληροφόρηση για την πρόοδο και τις τελικές επιδόσεις των μαθητών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αγγλική.
 • Είναι σταθμισμένο με  τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνοπτική αξιολόγηση της προόδου των μαθητών κατά τη διάρκεια ή στο τέλος ενός ακαδημαϊκού έτους ή ακαδημαϊκού προγράμματος.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη μαθητών στην αρχή ενός ακαδημαϊκού έτους ή ακαδημαϊκού προγράμματος.

Αξιολογεί την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα κατά την προετοιμασία των μαθητών για μελλοντικές σπουδές σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Δομή και Περιεχόμενο του TOEFL® Junior™

Ενότητες Εξέτασης

# Ερωτήσεων

Περιγραφή

Συνολική διάρκεια

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

42

Ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου για διαπροσωπικούς, εκπαιδευτικούς, και ακαδημαϊκούς σκοπούς

110’

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

42

Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης ακαδημαϊκών και μη-ακαδημαϊκών κειμένων

Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία

42

Ικανότητα επίδειξης επαρκούς γνώσης σε βασικές βοηθητικές δεξιότητες, όπως η γραμματική και το λεξιλόγιο σε γλωσσικό περιβάλλον

Πρακτικές Πληροφορίες

Πόσο συχνά διεξάγονται οι εξετάσεις TOEFL® Junior™;

Οι εξετάσεις διεξάγονται μία φορά κάθε μήνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε τακτικά χρονικά διαστήματα σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Επειδή το TOEFL® Junior™ εξυπηρετεί και εσωτερικές ανάγκες αξιολόγησης και κατάταξης μαθητών, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να ζητήσουν ειδικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή των μαθητών τους σύμφωνα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων.

Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων TOEFL® Junior™ στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στην Ελλάδα.

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις TOEFL® Junior™

Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.
Δείτε τα εξεταστικά κέντρα και μάθετε ποιο είναι το πλησιέστερο σε εσάς.

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις TOEFL® Junior™

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ηλεκτρονικά (online) ή να τις καταθέσουν αυτοπροσώπως στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.  Οι καθηγητές και οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών τους ηλεκτρονικά, ταχυδρομικώς ή να τις καταθέσουν αυτοπροσώπως στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Μάθετε περισσότερα…

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων TOEFL® Junior™ περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016

Μπορώ να δώσω τις εξετάσεις TOEFL® Junior™ αν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της. Αν υποψήφιος χρειάζεται ειδικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις στις εξετάσεις, πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Εξετάσεων ETS της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και να προσκομίσει τα ανάλογα δικαιολογητικά, 10 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του. Δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για ειδικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις.

Υπάρχουν διαφορετικά τεστ για κάθε επίπεδο;

Το κάθε τεστ είναι ίδιο για όλους τους υποψήφιους.

Πώς ενημερώνομαι για την επίδοσή μου στο TOEFL® Junior™ ;

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία τους, λαμβάνουν αναλυτικό δελτίο επίδοσης (score report). Σε αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή των ικανοτήτων τους με αντιστοίχησή τους στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

TOEFL® ITP (Institutional Testing Program)

Ψάχνετε εύκολο, γρήγορο, και αξιόπιστο τρόπο να αξιολογήσετε το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής των μαθητών/ φοιτητών σας;
Σας έχουμε τη λύση: TOEFL® ITP

Σχεδιασμένο από τους δημιουργούς του TOEFL® (Test of English as a Foreign Language™) το TOEFL® ITP, Institutional Testing Program for English Proficiency, είναι ένας γρήγορος τρόπος για να αξιολογήσετε:

 • την επάρκεια γνώσης της Αγγλικής των σπουδαστών
 • την ποιότητα των προγραμμάτων εκμάθησης της Αγγλικής που παρέχετε

Το TOEFL® ITP προτιμάται για εσωτερική χρήση από κέντρα ξένων γλωσσών, πανεπιστήμια, οργανισμούς εκπαίδευσης και άλλους φορείς που αναζητούν ποιοτική αξιολόγηση της Αγγλικής με σκοπό:

 • την κατάταξη υποψηφίων
 • την πρόοδο των σπουδαστών
 • την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • την επάρκεια γλωσσικής κατάρτισης του προσωπικού

Το TOEFL® ITP

 • προσφέρεται σε έντυπη μορφή
 • αποτελείται από  παλαιότερα θέματα του TOEFL® pBT
 • εξετάζει τη μέτρια έως πολύ καλή γνώση της γλώσσας
 • διαρκεί περίπου 2 ώρες

αξιολογεί τη γνώση ακαδημαϊκών Αγγλικών σε τρεις δεξιότητες:

 • Listening Comprehension που μετρά την ικανότητα κατανόησης της Αγγλικής και περιλαμβάνει σύντομες και εκτενείς συνομιλίες, ομιλίες ή διαλέξεις.
 • Structure and Written Expression που μετρά την ικανότητα αναγνώρισης γραπτού Αγγλικού λόγου.
 • Reading Comprehension που μετρά την ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης μικρών κειμένων πανεπιστημιακού περιεχομένου.

Σήμερα, πάνω από 1.500 ιδρύματα παγκοσμίως διεξάγουν το TOEFL® ITP, αριθμός ο οποίος αυξάνει ολοένα και περισσότερο. Τι το κάνει τόσο δημοφιλές;

 • Ευέλικτος τρόπος εξέτασης
 • Στο χώρο σας, σε ημερομηνίες και ώρες που εσείς επιλέγετε
 • Χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων
 • Με δυνατότητα επιλογής πολλαπλών διαφορετικών θεμάτων
 • Αξιόπιστη βαθμολόγηση από το ETS®, τον μεγαλύτερο παγκοσμίως φορέα ανάπτυξης εξετάσεων

Έκδοση αποτελεσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα

TOEFL® iBT vs TOEFL® ITP

Παρόλο που το TOEFL® ITP αποτελεί ακαδημαϊκή αξιολόγηση και μετρά το επίπεδο γνώσης ακαδημαϊκών Αγγλικών (όπως το TOEFL® iBT ή pBT) δεν εξυπηρετεί ίδιο σκοπό με το επίσημο TOEFL® τεστ και δε θα πρέπει να συγχέεται και να χρησιμοποιείται αντ’ αυτού.

Τα αποτελέσματα του TOEFL® ITP είναι αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και δεν αποστέλλονται σε τρίτους φορείς.

Call Now Button