IELTS 2017-01-26T08:44:23+00:00

IELTS

IELTS – International English Language Testing System

Γιατί να επιλέξετε το IELTS;

Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερεςεξετάσεις αγγλικής γλώσσας στον κόσμο· κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται πάνω από 2,7 εκατομμύρια εξετάσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του IELTS μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε, να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε όλον τον κόσμο.

Πάνω από 9.000 οργανισμοί σε περισσότερες από 140 χώρες σε όλο τον κόσμοOpens in a new tab or window.αποδέχονται το IELTS για σκοπούς εκπαίδευσης, εργασίας και μετανάστευσης. Οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται αποδεκτές για σκοπούς μετανάστευσης από όλες τις χώρες που απαιτούν σχετικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις του IELTS είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά στη νέα σας ζωή στο εξωτερικό και, μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, θα αξιολογηθούν όλες δεξιότητες σας στην αγγλικά γλώσσα: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Κατ’ αποκλειστικό τρόπο, το IELTS εξετάζει τις δεξιότητες συνομιλίας στα Αγγλικά μέσω μιας διαδραστικής εξέτασης παραγωγής προφορικού λόγου πρόσωπο με πρόσωπο με έναν εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο εξεταστή.

Καθώς το IELTS έχει δημιουργηθεί από μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες του κόσμου με εμπειρία στην αξιολόγηση της αγγλικής γλώσσας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι πρόκειται για μια δίκαιη εξέταση.

H Smart Studies με εξειδίκευση στα ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων βρίσκεται πάντα δίπλα στις ανάγκες του ενήλικα σπουδαστή εξοικονομώντας του χρόνο και χρήμα!

Τα προγράμματα μας που αφορούν το πτυχίο IELTS είναι διαμορφωμένα ειδικά για τον ενήλικα μαθητή εξασφαλίζοντας του την επιτυχία! Τα ολιγομελή τμήματα, ο τρόπος κατανομής της ύλης, οι εξειδικευμένοι καθηγητές, ο σύντομος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, οι extra ώρες πρακτικής εξάσκησης μας επιτρέπουν να έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IELTS μπορείτε να βρείτε παρακάτω ή να έρθετε σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο μας στα τηλέφωνα 2105319669, 2105324448

Το IELTS στην Ελλάδα

Το IELTS δεν ανοίγει το δρόμο μόνο για σπουδές και καριέρα στο εξωτερικό, αλλά είναι πλέον ευρέως αποδεκτό και στην Ελλάδα. Πολλά από τα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια, Ιδιωτικά κολλέγια και Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εργοδότες ιδιωτικού τομέα και κυβερνητικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ), αναγνωρίζουν την βαθμολογία του IELTS ως έναν αξιόπιστο και έγκυρο δείκτη ικανότητας επικοινωνίας στα αγγλικά.

Το IELTS και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)

Το IELTS είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)Opens in a new tab or window. παρέχει τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων γλώσσας, διευκολύνοντας έτσι την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα.

Βαθμολογία IELTS

Επίπεδο ΚΕΠΑ

< 4.0

Κάτω από Β1

4.0–5.0

B1

5.5–6.5

B2

7.0–8.0

Γ1

8.5–9.0

Γ2

Ημερομηνίες και περιοχές εξετάσεων

Διενεργούμε εξετάσεις IELTS σε βολικές, εβδομαδιαίες ημερομηνίες. Πολλές επιλογές ημερομηνιών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις στην Ελλάδα.

Σημειώστε ότι εάν έχουν καταληφθεί όλες οι θέσεις συμμετοχής και είναι πλήρης η συγκεκριμένη εξεταστική, δε θα είστε σε θέση να δείτε την εξεταστική στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εγγραφής.

Θα λάβετε ένα email με τα πλήρη στοιχεία της εξέτασης (πρόγραμμα, πληροφορίες σχετικά με το χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων) περίπου δύο εβδομάδες πριν από την εξέταση.

Οι εξετάσεις παραγωγής προφορικού λόγου (Speaking) διενεργούνται την εβδομάδα πριν τις γραπτές εξετάσεις. Για τους υποψήφιους εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης (βάση της διεύθυνσης που έχει δηλωθεί) οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται την ίδια ημέρα με τις γραπτές εξετάσεις.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες θα επιβεβαιωθούν με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα λάβετε ηλεκτρονικά (με email) περίπου δύο εβδομάδες πριν από την εξέταση.

Σπουδάστε ή εργαστείτε στο εξωτερικό με το IELTS

To IELTS είναι η δημοφιλέστερη εξέταση Αγγλικών στον κόσμο για λόγους εκπαίδευσης, εργασίας και μετανάστευσης. Ξεχωρίζει για την face-to-face προφορική εξέταση αξιολόγησης των ικανοτήτων επικοινωνίας σας στα Αγγλικά.

Το IELTS αναγνωρίζεται από πάνω από 9.000 οργανισμούς σε περισσότερες από 140 χώρες σε όλο τον κόσμο και κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πάνω από 2,7 εκατομμύρια εξετάσεις. Αν σχεδιάζεται να δώσετε εξετάσεις TOEFL, TOEIC ή Michigan, ενημερωθείτε αν το IELTS αναγνωρίζεται από το πανεπιστήμιο ή τον οργανισμό που σας ενδιαφέρει.

Αποτελέσματα IELTS

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων IELTS είναι διαθέσιμα 13 ημερολογιακές ημέρες μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Αποτελέσματα IELTS μέσω διαδικτύου

Υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης των αποτελεσμάτων σας.Από τις 12.00 το μεσημέρι της 13ης ημέρας μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα να λάβετε τα αποτελέσματά σας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.

Έντυπα Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Forms – TRFs)

Θα ενημερωθείτε για την παραλαβή των έντυπων αποτελεσμάτων σας (Test Report Form) από το εξεταστικό κέντρο μέσω του οποίου δώσατε τις εξετάσεις σας.

Σημειώστε ότι:

Θα λάβετε ένα πρωτότυπο Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form). Δεν εκδίδονται αντίγραφα σε περίπτωση απώλειας.

Εάν επιθυμείτε τα αποτελέσματά σας – σε μέγιστο αριθμό πέντε (5) αντιγράφων – να αποσταλούν σε πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σημειώστε τις αντίστοιχες διευθύνσεις κατά την εγγραφή σας και θα αποστείλουμε αντίγραφο του Εντύπου Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form) σας ταχυδρομικώς.

Επιπλέον αντίγραφα του πρωτοτύπου μπορούν να σταλούν μόνο σε ιδρύματα (π.χ. πανεπιστήμια, υπηρεσίες μετανάστευσης κλπ.) και μόνο ταχυδρομικώς. Ενδεχομένως να χρεωθεί ένα μικρό ποσό για διοικητικά έξοδα.

Απλά φωτοαντίγραφα του Εντύπου Αναφοράς Αποτελεσμάτων δεν γίνονται αποδεκτά από ιδρύματα.

Ένα Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων, που εκδόθηκε πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, συνήθως δεν γίνεται αποδεκτό από τα ιδρύματα εκτός εάν αποδείξετε ότι έχετε διατηρήσει ή βελτιώσει το επίπεδο των Αγγλικών σας από την ημερομηνία που δώσατε τις εξετάσεις.

Κατανοήστε τη βαθμολογία σας στις εξετάσεις IELTS

Το IELTS παρέχει αποτελέσματα για όλα τα επίπεδα γνώσης της Αγγλικής: δεν υπάρχει αξιολόγηση με τη μορφή επιτυχίας (pass) ή αποτυχίας (fail).

Λαμβάνετε βαθμολογία που κυμαίνεται σε κλίμακα 1 έως 9 για κάθε μέρος της εξέτασης – κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Θα λάβετε τη βαθμολογία σας με το Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form).

Πώς να ζητήσετε αναβαθμολόγηση των αποτελεσμάτων σας

Στη σπάνια περίπτωση που πιστεύετε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στη βαθμολόγηση, μπορείτε να κάνετε αίτηση στην Υπηρεσία Αναβαθμολόγησης Αποτελεσμάτων (Enquiry on Results) για αναβαθμολόγηση των εξετάσεών σας. Αυτό πρέπει να γίνει εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία εξέτασης. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενότητες της εξέτασης θέλετε να αναβαθμολογηθούν.

Υπάρχει χρέωση για την εν λόγω υπηρεσία, αλλά το αντίστοιχο ποσό θα σας επιστραφεί σε περίπτωση αλλαγής της συνολικής βαθμολογίας σας. Μπορεί να χρειαστούν μέχρι και οχτώ εβδομάδες προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναβαθμολόγηση αποτελεσμάτων

Μπορώ να ξαναδώσω τις εξετάσεις;

Μπορείτε να δώσετε τις εξετάσεις όσες φορές επιθυμείτε.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι για την ουσιαστική βελτίωση της βαθμολογίας σας, πρέπει να μελετήσετε περισσότερο.

Έρευνα του IELTS δείχνει ότι οι βαθμολογίες δύσκολα βελτιώνονται χωρίς επιπλέον μαθήματα Αγγλικών.

Call Now Button